Registrering och försäkring

Är din nya båt över tolv meter lång och fyra meter bred klassas den som skepp är det krav på att du registrerar den i Sjöfartsverkets register. Båtar som ligger under de tidigare nämnda måtten är klassade som båtar, och behöver inte registreras. Ska båten däremot användas för yrkesmässiga ändamål måste den dock registreras – oavsett storlek. När en båt registreras kan olika typer av avgifter komma att bli aktuella, beroende på hur mycket som måste göras.

Båtförsäkring

Eftersom en båtaffär ofta handlar om mycket pengar så kan det vara en god idé att försäkra sin båt. Det finns olika typer av försäkringar som täcker olika mycket. Exempel på incidenter som skulle kunna täckas av en försäkring är stöld, olycka eller brand. Det finns ingenting som tvingar en båtägare till att teckna en försäkring, men det är någonting som rekommenderas. Kontrollera noga vad som står i försäkringsavtalen så du har full kontroll på vad som täcks av försäkringen.