Kreditupplysning

En kreditupplysning är information angående dig och din privata ekonomi. För att en bank skall ha möjlighet att bestämma huruvida du är en lämplig person att godkänna ett båtlån till, så måste ett bra underlag finnas för hur din ekonomiska situation ser ut. Den enklaste sättet för kreditgivaren att ta reda på det är genom en kreditupplysning. En kreditupplysning tas oavsett om det är ett båtlån, privatlån, billån eller företagslån som ska tas. Upplysningen innehåller allt som oftast mer än bara ekonomisk information. Till exempel berättar upplysningen om du är gift eller inte. Det finns ungefär femton företag i Sverige som för den här typen av register. Registret innehåller alla Sveriges invånare som har fyllt femton år. Registret regleras av KreditupplysningsLagen, KuL (SFS 1998:204) som klargör de riktlinjer som gäller för exempelvis personlig integritet.

Innehåll

En bank är oftast mest intresserad av om den som söker ett lån har några betalningsanmärkningar. Lagen har förändrats något gällande enstaka betalningsförsummelser, där det numera är så att om en skuld betalas innan Kronofogdsmyndigheten hunnit ta ett beslut om den skall inte anmärkningen synas i registret. Däremot är det så att om samma person får ytterligare en anmärkning inom loppet av två år kommer båda anmärkningarna synas. Kreditmissbruk är också någonting som till viss del syns i registret.

Upprensning

Registrets markeringar rensas med jämna mellanrum förutsatt att de registrerade personerna har kommit på rätsida med sina problem. Uppgifter om personers ekonomiska situation gallras tre år efter att missförhållandet avslutades. Uppgifter om exempelvis skuldsanering utgår efter fem år och uppgifter kring missbrukande av krediter gallras efter två år.

Felaktigheter skall påtalas

Du som blir testad genom en upplysning skall få en kopia på skrivelsen som skickas till den som gjort kreditupplysning på dig. Uppgifter som du anser felaktiga, och i behov av rättning, har du då möjlighet att uppmärksamma och påtala. Har du på något sätt blivit kränkt eller skadad av felaktiga upplysningar har du enligt svenska bestämmelser rätt till ersättning. I första hand gör du det till företaget som tillhandahåller upplysningarna. Skulle inte ni komma överrens behöver tvisten istället avgöras av en oberoende domstol.

Gör en egen kreditupplysning

Om du skall göra ett bankbesök kan det vara intressant att göra en kreditupplysning på dig själv, något som numera är möjligt genom. Genom ett enkelt sms kan du få upplysningar om du har någon betalningsanmärkning registrerad på dig själv, vad du har för deklarerad årsinkomst och hur din aktuella scoring-poäng ser ut.