Ägande av båt

Att äga en båt är ingen dans på rosor. En båt kräver underhåll och kostar en hel del pengar, inte bara att köpa – utan även att hålla i ett bra skick. Det gäller att vara medveten om alla de kringkostnader som finns när man äger en båt, vi radar upp de viktigtaste här nedan.

Drivmedel

Drivmedel är ett aktuellt ämne, då priset idag ligger på en väldigt hög nivå. En stor del i kostnaden för att äga en båt uppkommer just av behovet att tanka den då den används. Båtmotorer tenderar att ofta dra ganska mycket bränsle vid användning, och riskerar därför att bli dyra i drift.

Underhåll

En stor del av ägandeskapet till en båt utspelar sig på vinterhalvåret, då båten allt som oftast läggs upp på land för att underhållas till kommande säsong. Slipning, bottenmålning och allt annat som kan tänkas behöva göras är alla små delar i en stor kostnad, som kan komma att sticka iväg kraftigt. Dessutom skall du betala för platsen på land, upptagning och sjösättning av båten med kran, medlemskap i någon klubb – med mera. Det finns alltså många kostnader som inte är direkt kopplade till båten, men som uppkommer genom ägandet av en båt. Det finns de som köper billiga båtar, så kallade renoveringsobjekt, för att spara pengar vid inköp. Har man då inte noga räknat på renoveringskostnaderna innan kan detta sluta i en oväntat kostsam historia – då det är både dyrt och tidskrävande att renovera en båt,

Båtplats

Även under sommarhalvåret skall båten vara placerad på någon plats – såvida du inte har en mindre båt som går att lägga upp och förvara på en trailer. En båtplats på en marina är ofta en dyr historia och kan gå på flera tusen kronor. Dessutom kan köerna att få en plats ofta vara långa vilket kan medföra andra problem. Försök reda ut det som går att lösa innan du köper båten så allting är klart, och du inte står med en nyinköpt båt utan någonstans att ha den. Gör gärna också en kalkyl på alla kostnader innan du köper en båt, så du har en klar uppfattning om hur dyr affären blir, med alla kringliggande kostnader inräknade.