Ränta

Ränta är i enkla termer priset för att erhålla ett lån – som betalas av en låntagare och erhålls av en lånegivare. Avgiften benämns ibland också som räntesatsen. Vad gäller ränta vid båtlån finns det olika sätt att gå tillväga på, varav de vanligaste är fast- och rörlig ränta. En fast ränta innebär att den är låst vid en specifik räntesats, medan en rörlig ränta följer efter räntans förändringar. Meningen med det är alltså att betalningen sker antingen efter en given räntesats under en given tid alternativt att du betalar vid den räntesatsen som gäller vid betalningstillfället.

Det finns både för- och nackdelar för varje metod, frågan är egentligen bara vilket som passar en specifik situation. Givetvis är det så att om räntan vid ett tillfälle är väldigt låg så kanske det är bra att binda den vid den nivån, om än för en kortare period.