Amortering och kontantinsats

När en långivare har bidragit med pengar genom ett båtlån är han oftast intresserad av att få tillbaka pengarna, och det är vad som innebär skillnaden på begreppen lån och gåva. En återbetalning av ett lån brukar, i termer av just lån, benämnas som amortering.

Amortering

En amortering delas oftast upp på flera inbetalningar under lånets löptid, och den vanligaste typen av amortering för ett båtlån är rak amortering. Rak amortering innebär du varje månad, eller kvartalsvis, amorterar samma summa per betalningstillfälle. Räntan på lånet sjunker för varje betalningstillfälle, eftersom den totala lånesumman sjunker ihop med att du betalar av lånet du tagit – vilket leder till att totalsumman du betalar till banken sjunker för varje betalningstillfälle, och inte är konstant.

Annuitetslån

Annuitet finns också som val för avbetalning av vissa båtlån. Det innebär i korthet att gäldenären betalar av ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Utgifterna för båtlånet varierar alltså inte över löptiden  utan är hela tiden konstanta. För att kunna räkna fram annuiteten krävs det att man kan redogöra för kredittid, räntesats och löptid -samt ibland antalet betalningstillfällen som planerats.

Kontantinsats

Ett båtlån är ofta så pass stort att kreditgivarna vill ha en summa pengar betalade utöver lånet. De godkänner alltså inte att du får låna hela beloppet, utan du måste stå för en viss summa själv. En vanlig procentandel för kontantinsatsen brukar ligga på 20 procent av båtens värde. Om du skulle byta in ett objekt vid tecknande av lånet – en gammal båt, bil eller liknande – brukar det kunna användas för att täcka kontantinsatsen. Som exempel kan vi säga att du skall köpa en båt för 300 000 kronor, där banken begärt en kontantinsats på 20 procent. I det räkneexemplet förväntas du som låntagare kunna betala 60 000kr  på egen hand. Har du en äldre båt som du vill lösa in, med samma värde som den förväntade kontantinsatsen, finns det möjlighet att lösa in båten istället för att betala kontantinsats – båten täcker i så fall upp detta. Har du däremot inget inbytesobjekt som täcker det förväntade beloppet för kontantinsatsen måste du kunna betala denna i pengar för att ta del av lånet.